Meetings of standing committee of zonal councils

MEETINGS OF STANDING COMMITTEE OF ZONAL COUNCILS
Meeting Central Zonal Council Eastern Zonal Council Northern Zonal Council Southern Zonal Council Western Zonal Council
1st

: 12.08.1981

: Bhopal

: 23.06.1984

: Patna

: 30.10.1981&

31.10.1981

: Shimla

: 17.12.1982

: Hyderabad

: 25.07.1981

: Panaji

2nd

: 01.07.1986

: New Delhi

: 01.06.1985

: Gangtok

: 07.01.1982

: Jaipur

: 27.10.1995

: Thiruvanan.. 

: 24.12.1986

: Hyderabad

3rd

: 09.10.1987

:Lucknow

: 23.03.1994

: Bhubaneswar 

: 03.11.1982

: Badkhal

: 22.07.1997

: Chennai

: 16.12.1995

: Gandhinagar

4th

: 11.11.1994

: Bhopal

: 15.06.1995

: Kolkatta

: 20.06.1984

: Shimla

:21.01.2000

Thiruvanan..  

: 26.09.1997

Panaji

5th

: 18.02.2000

: Lucknow   

: 12.09.2002

: Bhubaneswar  

 

: 27.10.1984

: Shimla

: 21.05.2003

: Hyderabad

: 10.05.2005

: Gandhinagar

6th

: 05.01.2005

: New Delhi

: 13.05.2005

: Kolkata

: 04.07.1986

: Chandigarh

: 09.05.2005

: Bangalore

: 25.08.2006

: Panaji

7th

: 3.12.2005

: New Delhi

: 05.02.2010

: Kolkata

: 21.06.1988

: Surajkund

: 25.5.2012

: Thiruvanan.. 

: 2.7.2012

: Panaji

8th

: 24.02.2009

: New Delhi

: 7.11.2014

: Patna

: 23.03.1993

: Jaipur

: 19.11.2014

: Hyderabad

: 2.12.2014

: New Delhi

9th

: 22.8.2012

: New Delhi

 

: 21.11.1994

: Shimla

   
10th

: 31.10.2014

: New Delhi

 

: 09.10.1997

: Srinagar

   
11th

: 22.9.2015

: Raipur

 

: 30.01.1999

: Surajkund

   
12th    

: 26.05.2000

: Shimla

   
13th    

: 07.06.2005

: Shimla

   
14th    

: 20.06.2011

: Srinagar

   
15th    

: 10.5.2013

: Jaipur

   
16th    

: 27.11.2014

: New Delhi